Kentsel Dönüşüm

TOSİM Kentsel Dönüşüm Projelerinde Tecrübesi ile Yanınızda...

TOSİM ile Kentsel Dönüşüm Yapmanın Avantajları

Çanakkale Kentsel Dönüşüm Mimari ve Statik Proje Çizimi
TOSİM güvencesi ve uzman teknik kadrosu ile yaşadığınız binaları afetlere karşı dayanıklı, daha modern ve daha değerli hale getirebilirsiniz. Depreme dayanıksız ve fiziki kullanım ömrünü tamamlamış yapılarınızın yerine güvenilir ve daha değerli konutlarda yaşamak sizin elinizde…

TOSİM'e gelen keşif talepleri, TOSİM teknik ekibi tarafından değerlendirmeye alınır. Değerlendirme sonucu olumlu olarak belirlenen binalar için proje çalışması yapılıp teklif dosyası hazırlanır.

TOSİM teknik kadrosu ile gerçekleştirilen mimari çizimler beğeninize sunularak proje sonrasındaki memnuniyet garanti altına alınır ve onaylı proje ile imalat arasındaki uyumsuzluk riski bertaraf edilir.

Hazırlanan proje üzerinde mutabakat sağlandıktan sonra tüm kat malikleri ile ön protokol imzalanır.

Ön protokolün imzalanmasının ardından bina risk raporu temini için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nca lisanslandırılmış kuruluşlarla sözleşme imzalanarak bina risk raporu için gerekli incelemelerin gerçekleştirilmesi sağlanır ve deprem risk raporu temin edilir.

Sözleşme imzalanan binalar için TOSİM bünyesinde faaliyet gösteren mimar ve mühendisler, projelerinizin statik ve mimari çizimlerini birlikte gerçekleştirip, binalarınızın dayanıklılığı ve kullanışlılığı kadar estetik yapısına da özen göstererek evlerinize değer katarlar.

TOSİM teknik kadrosunun birincil önceliği, mevcut bina şartlarının en iyi şekilde değerlendirilerek yeni yapının en kullanışlı ve en güvenli hali alması olacaktır.

TOSİM, binalarda oluşturduğu yaşam alanlarının kullanışlılığı üzerine, gerekli yönetmelik ve kanunlar çerçevesinde uzman kadrosuyla farklı bakış açıları sağlar.

Estetik Tasarım Hizmeti
Tüm konut sakinlerinin ortak beğenisini kazanmak doğrultusunda TOSİM mimar kadrosu, kullandığı 3 boyutlu renklendirme teknolojisi ile proje öncesinde renk kombinasyonları ve estetik yapı elemanlarını mimari çizimlere uygular. Bu uygulama binalarını kentsel dönüşüm süreci dâhilinde tekrar inşa ettirecek konut sahiplerine, binanın dönüşüm sonrasında bürüneceği yeni görünümünü ayrıntılı bir şekilde görebilme olanağı sağlar. Son zamanlarda ev satın alacak ya da kiralayacak kişilerin kararlarında evin içi kadar binanın dış estetiğinin de büyük önem taşıdığı bununla birlikte kentsel dönüşüm sürecinin beklentilerinden birinin de şehrin estetik dokusunun değişmesi olduğu düşünüldüğünde binaların dış cephe estetiği oldukça önem taşımaktadır.

Fonksiyonel İç Mekân Planlama
Mimari proje gerçekleştirilirken yürürlükte olan yönetmelikler kapsamında, yapının her bir katının kullanımı, niteliği, konumu, mevcut daire kullanım alanları ve ortak mekanlar baz alınır. Katlara uygun daire planları TOSİM mimar kadrosu tarafından mevcut şartlar ve daire sakinlerinin çıkarları gözetilerek hazırlanır ve beğenilerine sunulur. TOSİM, daire sakinlerinin sahip olduğu imkânları kaybetmeden, kentsel dönüşüm süreci kapsamında gerçekleştirilen yeniliğin konut sahipleri için daha çok avantaj sağlamasını hedefler. Kat planları, konut sahipleri ile gerçekleştirilen toplantılarda tartışmaya sunulur ve talepler değerlendirilerek mümkün olabilecek değişiklikler gerçekleştirilir.

Hukuki Altyapı ve Çözümler
Hukuki destek, kentsel dönüşüm projelerinin en önemli aşamalarından biridir. Kentsel dönüşümün hedeflenen şekilde gerçekleştirilmesi için gayrimenkul hukuku alanında uzman şirket avukatlarının desteği gerekmektedir. TOSİM, şirket bünyesinde faaliyet gösteren avukatları ile bina sahiplerinin haklarının hukuki alanda da korunmasını sağlar.

TOSİM avukatlarının ve teknik kadrosunun kentsel dönüşüm sürecinde projeniz için izleyeceği yol aşağıdaki gibidir;
• Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
• Vekâletname ve muvafakatname temini
• Yıkım kararı tescili
• Tevhid ve ifraz
• Yıkım ruhsatı temini
• Kat irtifakı
• İnşaat yapım ruhsatı temini
• İskân müracaatı
• Anahtar teslim